| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

مرحوم استاد محمد علی کریمخانی

مزار مجازی مرحوم استاد محمد علی کریمخانی

مانده تا اولین سالگرد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

صدای ماندگار مرحوم استاد محمد علی کریمخانی

روحش شاد و یادش گرامی

با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند
مرحوم استاد محمد علی کریمخانی
0
دیدگاه‌های نوشته