| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

مرحوم حاج حسن جمالی

آگهی تسلیت حاج حسن جمالی مداح اهل بیت عصمت و طهارت
مانده تا اولین سالگرد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

صدای ماندگار مرحوم حاج حسن جمالی

روحش شاد و یادش گرامی

با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند
اعلامیه فوت مداح مشهور مشهدی حاج حسن جمالی
0
دیدگاه‌های نوشته