| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی

مانده تا ششمین سالگرد درگذشت
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

صدای ماندگار مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی

روحش شاد و یادش گرامی

با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند
بنرهای عرض تسلیت ارسالی
0
دیدگاه‌های نوشته