| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

مرحوم حاج یوسف حسین پور

مانده تا اولین سالگرد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

صدای ماندگار مرحوم حاج یوسف حسین پور

روحش شاد و یادش گرامی

با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند
بنرهای عرض تسلیت ارسالی
0
دیدگاه‌های نوشته