| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

آیا جنین سقط شده، غسل و کفن دارد؟

آیا جنین سقط شده، غسل و کفن دارد؟

پاسخ اجمالی:
جنین سقط شده، در صورتى که کمتر از چهار ماه دارد، باید در پارچه‌اى پیچیده شده و بدون غسل، دفن شود، ولی اگر چهار ماه تمام یا بیشتر داشته باشد، لازم است به طور متعارف او را غسل، حنوط و کفن نموده و سپس دفن شود. و خواندن نماز میّت لازم نیست.

… پی نوشت:
فاضل لنکرانى، محمد، احکام پزشکان و بیماران، احکام پزشکان و بیماران، ص 77، م 190 و 191،

 

 

 

 

 

آیا جنین سقط شده، غسل و کفن دارد؟

0
دیدگاه‌های نوشته