| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

آیا جنین سقط شده، غسل و کفن دارد؟

آیا جنین سقط شده، غسل و کفن دارد؟
آیا جنین سقط شده، غسل و کفن دارد؟
بیشتر بخوانید
پاسخ اجمالی: جنین سقط شده، در صورتى که کمتر از چهار ماه دارد، باید در پارچه‌اى پیچیده شده و بدون غسل، دفن شود، ولی اگر چهار ماه تمام یا بیشتر داشته باشد، لازم است به طور متعارف او را غسل، حنوط و کفن نموده و سپس دفن شود. و خواندن نماز میّت لازم نیست. ... پی نوشت: فاضل لنکرانى، محمد، احکام پزشکان و بیماران، احکام پزشکان و بیماران، ص 77، م 190 و 191،
0
دیدگاه‌های نوشته