| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

آگهی بنر فوق اختصاصی تسلیت

| اموری که باعث آرامش روح اموات می شوند خواندن آیات آیت الکرسی خواندن دعای 24 صحیفه سجادیه قرائت سوره یس در کنار مزار اموات خواندن ۷ مرتبه «انا انزلناه فی لیله القدر»  خواندن سوره حمد (فاتحه الکتاب) صدقه و احسان در حق اموات  |

تا اولین سالگرد درگذشت
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نثار فاتحه
0