| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

فرم ارسال آگهی ترحیم اختصاصی

آگهی ویژه دارای طرح بنر اختصاصی و روز شمار آنلاین تا چهلمین روز و اولین سالگرد درگذشت و همچنین نوای صوتی آنلاین می باشد.

"- ضروری" indicates required fields

در این نوع آگهی بنر در صفحه اصلی و بخش بالایی وبسایت به مدت مشخص شده بصورت ثابت نصب می گردد که امکان بازدید بسیار بالایی برای آگهی ایجاد می شود.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, Max. file size: 10 MB, Max. files: 2.
    اگر می خواهید آگهی را بصورت متن ارسال کنید اینجا وارد نمائید.
    0