| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

فرم رزرو آگهی بنر اختصاصی

آگهی بنر اختصاصی دارای طرح بنر اختصاصی و روز شمار آنلاین و نوای صوتی می باشد.و بصورت بنر تکی بر روی صفحه اصلی نصب می گردد.

"- ضروری" indicates required fields

در این نوع آگهی بنر در صفحه اصلی و بخش بالایی وبسایت به مدت مشخص شده بصورت تک بنر ثابت نصب می گردد که امکان بازدید بسیار بالایی برای آگهی ایجاد می شود.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, Max. file size: 10 MB, Max. files: 2.
    0