اطلاع رسانی اینترنتی آگهی ترحیم ایران مراسمات مذهبی

فرم سفارش بنر تسلیت مجازی

در صورتی که می خواهید عکس متوفی نیز بر روی بنر قرار گیرد لطفا فایل عکس را انتخاب نمائید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, Max. file size: 10 MB, Max. files: 2.
    انتخاب نوع درج بنر
    0