اطلاع رسانی اینترنتی آگهی ترحیم ایران مراسمات مذهبی

مراسم تشییع پیکر مرحوم فرهاد عباسپور

رسول خدا (ص) :
بیشتر بخوانید
«کسی که جنازه‌ای را تشییع کند هر قدمی که برمی‌دارد تا زمانی که برگردد، صدهزار هزار حسنه خواهد داشت و صد هزار هزار گناه از او محو می‌شود و صد هزار هزار درجه نزد خدا بدست می‌آورد و اگر بر میت نماز هم بخواند موقع مرگش صد هزار هزار ملائکه او را تشییع می‌کنند که همه آنها برای او استغفار می‌کنند و اگر در دفن میت حاضر شود خداوند صد هزار هزار ملائک را مأمور می‌کند تا روز قیامت برای او طلب مغفرت کنند.»
مستحبّات تشییع جنازه
بیشتر بخوانید
خواندن دعاهای وارد شده هنگام مشاهده و حمل جنازه - پندگیری، عبرت آموزی و تفکر در مرگ و آخرت - پیاده تشییع کردن - پشت سر یا دو طرف جنازه حرکت کردن - حمل جنازه توسط چهار نفر از چهار طرف و به دوش گرفتن هر یک، هر چهار طرف جنازه را با کیفیت خاص - حمل میت بر دوش، نه بر مَرکب مگر به جهت عذری مانند دوری راه - تغییر هیئت صاحب مصیبت با برداشتن ردا از دوش یا پابرهنه بودن او
مکروهات تشییع جنازه
بیشتر بخوانید
سواره بودن - خندیدن - لهو و لعب و اشتغال به کارهای بیهوده - سریع بردن جنازه - حمل آتش پشت سر جنازه مگر در شب - برداشتن ردا از تن برای غیر صاحب عزا - سخن گفتن به غیر ذکر خداوند و به تصریح برخی نشستن تشییع کننده تا وقتی که میت را در قبر نگذاشته‌اند. شرکت زنان به ویژه زن جوان در تشییع جنازه کراهت دارد.
0
دیدگاه‌های نوشته