اطلاع رسانی اینترنتی آگهی ترحیم ایران مراسمات مذهبی

مراسم زیارت عاشورا، قرائت زیارت عاشورا، ما نسل به نسل در پناهت هستیم، زیارت عاشورا با نیت دفع بلای کرونا، توصیه مراجع تقلید و علما، قرائت زیارت عاشورا در همه ایران، همه با هم