اعمال روز دوشنبه

ذکر دعاهای متحرک ایام هفته { دعای روز دوشنبه }

روز دوشنبه متبرک به نام امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) است و زیارت مخصوص آن‌ها در کنار اعمال و دعای روز دوشنبه خوانده می‌شود.