اعمال روز سه شنبه

ذکر دعاهای متحرک ایام هفته { دعای روز سه شنبه }

روز سه شنبه به نام امام سجاد، امام محمد باقر و امام جعفر صادق (ع) نام گذاری شده است و علاوه بر دعا مخصوص روز سه شنبه بهتر است که زیارت‌نامه این امامان را نیز در روز سه شنبه بخوانیم