دعای مشلول

توضیحات

  • فروردین ۴, ۱۴۰۳

دعای مشلول یکی از ادعیه معروف و مهم در مفاتیح است. هنگامی ناامیدی و داشتن حاجت مهم، خواندن دعای مشلول که از حضرت علی(ع) نقل شده است، بسیار موثر می باشد.
بخش اعظم این دعا شامل اسماء حُسنای خداوند است و تکیه اصلی این دعا، مناجات با خدا و توسل به او از طریق اسما و صفاتش می باشد. در پایان با قسم دادن حق تعالی به برخی نامهایش و ذکر آیاتی از قرآن، حاجات شخص از او درخواست می شود و با صلوات بر محمد و آل محمد دعا به پایان می رسد. امام علی (ع) فرمود در این دعا اسم اعظم وجود دارد و در روایت بیان شده که نباید این دعا را بدون وضو خواند.
ختم دعای مشلول را باید تا چهل روز، روزی یک بار، یا تا بیست روز و روزی دو بار ، و یا تا هفت روز روزی سه بار خواند.
امام علی علیه السلام فرمود: شب دعا را 10 بار بخوانید و توصیه ایشان این بود که روزی یک بار، یا حتی هفته ای یک بار خوانده شود چرا که اسم اعظم خدا در آن هست.
دعای مشلول دارای خواص فراوانی است از جمله :
برآورده شدن هر نیازی
کشیده شدن هر گمراهی به راه خدا
استجابت هر دعایی
کشیده شدن هر کاهل نماز و سست دینی به سوی خدا
شفای هر بیماری
ترمیم هر شکسته ای
آمرزیده شدن هر گناهی
گشایش هر بخت بسته ای
به نوا رسیدن هر بینوایی
ادا شدن هر بدهکاری
پوشانده شدن هر عیبی
ایمنی یافتن هر که از شیطان پلید و سلطان زورگو در هراس باشد
رفع هر چشم زخمی