دعای نادعلی

توضیحات

  • فروردین ۴, ۱۴۰۳

دعای نادعلی که به بیان فضائل امام علی (ع) می‌پردازد، خواص خوب و فراوانی برای زندگی افراد دارد؛ از امور عاطفی تا رویارویی با مشکلات و دشواری‌ها برخی از خاصیت‌های این دعا است. در واقع کسانی که به خواص دعای نادعلی اعتقاد دارند می‌توانند از آن برای گرفتن حاجت در اموری مثل ازدواج، بیماری، خوشبختی و هر گونه مشکل و گرفتاری رایج استفاده کنند.
آورده‌اند که اگر کسی را مهمی عظیم پیش آید، دعای نادعلی را ۷ نوبت به نیت آن مهم بخواند؛ البته برآورده خواهد شد.
همچنین ذکر کرده‌اند، کسی که فرزند می‌خواهد؛ اگر نادعلی را به نیت فرزند بخواند، صاحب فرزند می‌شود.
اگر بعد از نماز صبح به نیت مال و ثروت، روزی ۹ بار نادعلی بخواند ثروتمند گردد.
اگر جهت ادای قرض ۱۵ روز و روزی ۲۲ مرتبه بخواند قرضش ادا می‌گردد.
اگر کسی دعای نادعلی را با خود داشته باشد، از شر جمیع حیوانات و جن و انس محفوظ باشد.