دعای هفتم صحیفه سجادیه

دعای هفتم صحیفه سجادیه از دعا‌های مأثور از امام سجاد(ع) که هنگام سختی‌ها و نزول بلاها و در زمان اندوه خوانده می‌شود و به آسان شدن دشواری‌ها به دست خدا و فراهم آمدن اسباب حیات به‌واسطه رحمت الهی اشاره دارد. امام سجاد(ع) در این دعا بازشدن گره‌های زندگی را از خدا درخواست می‌کند.
توصیه شده است که این دعا برای رفع گرفتاری‌ها با آداب خاصی از جمله بعد از نماز صبح و در بین الطلوعین خوانده شود.