زیارت عاشورا

توضیحات

  • فروردین ۴, ۱۴۰۳

زیارت عاشورا دعایی با فضیلت است که از امام محمد باقر ( ع) نقل شده است. خواندن زیارت عاشورا فضایل زیادی دارد و هرکس این دعا را هر روز بخواند و مراقب رفتار و کردار خود باشد، خداوند او را مورد لطف و رحمت خود قرار داده و در آخرت مورد شفاعت امام حسین (ع) قرار خواهد گرفت.
فضائل خواندن زیارت عاشورا
ثواب دوازده هزار حج
ثواب هزار جهاد.
ثواب دو هزار حج عمره
ثواب مصیبت هر پیامبری از اوّلین تا آخرین.
ثواب مصیبت هر رسولی.
ثواب مصیبت هر وصیّی تا روز قیامت.
ثواب مصیبت هر صدّیقی تا روز قیامت.
ثواب هر شهیدی تا روز قیامت.
بلندی مقام او صد هزار درجه.
نوشته شدن هزار حسنه
برای رسیدن به محبت و عشق و علاقه امام حسین(ع) و زیارت بارگاه ایشان از راه دور ، هر روز صبح زیارت عاشورا بخوانید و روز خود را با نام و یاد عزیز زهرا(س) شروع نمایید.