| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

آگهی ترحیم علما و دانشمندان ایرانی در وبسایت تسلیت

|  امام علی علیه السلام فرمودند : هرگاه دانشمندى دیدى، به او خدمت کن . امام علی  علیه السلام می فرمایند: عالم زنده است، گرچه مرده باشد؛ امام علی علیه السلام  می فرمایند: با دانشمندان هم نشین شو تا نیکبخت شوى. امام جواد علیه السلام فرمودند: عالمان، به سبب زیادی جاهلان، غریب‏ اند. حضرت علی  علیه السلام  فرمودند: تا گردش شب و روز هست، علما هستند. |

  • همه
  • آمل
  • اردبیل
  • تبریز
  • تهران
  • دانشمندان و علما
  • شبستر
  • مشهد
  • گلپایگان