| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

صفحه اختصاصی اگهی درگذشت هنرمندان و بازیگران ایرانی

صفحه اختصاصی اگهی درگذشت هنرمندان و بازیگران ایرانی

| من و تو می دانیم اشک و لبخند همه زندگی است ناله و آه و فغان زندگی است آمدن زندگی است بودن و ماندن و دیدن  همه یک زندگی است رفتن و نیست شدن زندگی است من و تو می دانیم زندگی، زندگی است |

صفحه اختصاصی اگهی درگذشت هنرمندان و بازیگران ایرانی

هنرمند زندگی ات باش. هر روز را به شیوه ای خاص زندگی کن. از خود هنر نشان بده و ببین که امروز و یا فردا را باید چطور باشی. هر روز فرصتی از سوی خدا به توست پس سعی کن نه تکراری باشد و نه خسته کننده. این به هنرت بستگی دارد که چقدر می توانی زندگی را زندگی کنی، زندگی را مانند یک تابلوی نقاشی بدان و خودت را مانند هنرمند و نقاشی ماهر که این تابلو را در دست دارد و قرار است اثری متفاوت از خود خلق کند. یادت باشد قوانین نقاشی این است که یک بار بیشتر فرصت نداری و اگر تابلو خراب شود دیگر نمی توانی تابلوی دیگری بخواهی، اگر اشتباهی کردی ممکن است این اشتباه روی اثر کلی ات تاثیر بگذارد، تصویری که دیگران در ذهن دارند را نقاشی نکن همانی را نقاشی کن که خودت میخواهی چون تمام جزئیات آن را در سر داری و اینطور اثری که خلق میکنی زیباتر خواهد شد. با این قوانین میتوانی هنرمندی ات در زندگی را به رخ همگان بکشی.

زندگی را مانند اثر هنرمندی بدان که سال ها برای آن زحمت کشیده و حاضر نیست که آن را ارزان بفروشد. برای زندگی ات ارزش قائل شو و آن را ارزان نفروش. زندگی تو در نوع خود خاص است و خدا به مانند آن هیچ زندگی دیگری نیافریده. زندگی تو در قدم اول هنر خداوند و در قدم دوم بعد از سالها هنر خودت را نشان می دهد پس از کنارش به سادگی نگذر و برای تک تک ثانیه هایی که در آن نفس میکشی ارزش قائل باش.

صفحه اختصاصی اگهی درگذشت هنرمندان و بازیگران ایرانی

بارها با خودت در زندگی تکرار کن: خداوند هنرمندی خاص است و به واسطه هنرش مرا آفرید. من نتیجه هنر خاص خداوند، به شکلی که بعد از هر بار خلق آثارش به خود آفرین نمیگفت اما با خلق من خود را تمجید کرد، این یعنی ارزش من بالاست، این یعنی من عیاری بالا دارم، این یعنی من فوق العاده خاص و منحصر به فردم تا حدی که خداوند از دیگر آثاری که خلق کرده بود خواست تا جلوی من زانو بزنند. وقتی اینگونه به ماجرا نگاه میکنی، میبینی تو از همان ابتدای خلقتت هم خاص بوده ای و با بزرگ شدن و قرار گرفتن در بین آدم هایی که دیگر هیچ چیز برایشان زیبا نیست، این خاص بودن را فراموش کرده ای.