| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

بنر سربرگ تسلیت شهادت امام حسین (ع)

| امام صادق علیه السلام فرمود:  خدا را سپاس که در میان مردم کسانی را قرار داد که به سوی ما می آیند  و بر ما وارد می شوند و ما را مدح و مرثیه می گویند. |

  • همه
  • اردبیل
  • مداحان و شاعران آیینی
  • مشهد