| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

بنر شهادت وبسایت تسلیت

| رسول خدا (ص) فرمود : شهادت برترین مرگهاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند. |

  • همه
  • اراک
  • اردبیل
  • اهواز
  • ایذه
  • سیاستمداران
  • شهداء
  • کرمان