| اطلاع رسانی آنلاین آگهی ترحیم ایران |

سومین سالگرد شهادت سردا دلها حاج قاسم سلیمانی در وبسایت تسلیت

| امام على عليه السلام :  حُسن سياست ، مايه استوارى ملّت است. امام على عليه السلام : سوء تدبير ، كليد فقر است . امام على عليه السلام : عدالت، برترين سياست است . امام على عليه السلام : خوب سياستى است ، نرمش و مدارا . |

  • همه
  • تهران
  • سیاستمداران
  • شهداء
  • مشهد
  • ورزشکاران
  • کرمان