Archives

مرحوم حاج داور پاداشی

+ نثار فاتحه امام على علیه ‏السلام می فرمایند :اَلعَفوُ تاجُ المَکارِمِ؛گذشت، اُوج بزرگواریهاست.تصنیف غررالحکم و دررالکلم با تمسک به این حدیث زیبا از همه ی دوستان و آشنایانی که حقی بر گردن این بنده حقیر دارند و ندانسته مورد رنجش و اذیت کسی شدم ، اگه حرفی زدم ، بحثی کردم ، نظری دادم، […]

بنر حلالم کنید در وبسایت تسلیت

مرحوم حاج فیروز فخیمی خلیل آباد

+ نثار فاتحه امام على علیه ‏السلام می فرمایند :اَلعَفوُ تاجُ المَکارِمِ؛گذشت، اُوج بزرگواریهاست.تصنیف غررالحکم و دررالکلم با تمسک به این حدیث زیبا از همه ی دوستان و آشنایانی که حقی بر گردن این بنده حقیر دارند و ندانسته مورد رنجش و اذیت کسی شدم ، اگه حرفی زدم ، بحثی کردم ، نظری دادم، […]

مرحوم حجت فخیمی خلیل آباد

+ نثار فاتحه امام على علیه ‏السلام می فرمایند :اَلعَفوُ تاجُ المَکارِمِ؛گذشت، اُوج بزرگواریهاست.تصنیف غررالحکم و دررالکلم با تمسک به این حدیث زیبا از همه ی دوستان و آشنایانی که حقی بر گردن این بنده حقیر دارند و ندانسته مورد رنجش و اذیت کسی شدم ، اگه حرفی زدم ، بحثی کردم ، نظری دادم، […]