حلالم کنید

حلالم کنید

حلالم کنید برای تمام آنچه ناخواسته در حق شما بدی کردم

مرحوم حاج داور پاداشی
مرحوم حاج داور پاداشیاردبیل
69 0
مرحوم حاج فیروز فخیمی خلیل آباد
مرحوم حاج فیروز فخیمی خلیل آباداردبیل
164 0
مرحوم حجت فخیمی خلیل آباد
مرحوم حجت فخیمی خلیل آباداردبیل
201 1

حلالم کنید اگر ناخواسته باعث آزار و اذیت شما شدم

حَلالیَّت‌ْطَلَبی یا اِسْتِحْلال درخواست بخشش حق الناسی است که بر عهده انسان قرار دارد و شامل حقوق مالی (مانند غصب و کم‌فروشی) و غیر مالی (مانند غیبت) می‌شود. در روایات اسلامی بر عدم تأخیر در حلالیت‌طلبی تاکید شده و اگر فرد خطاکار در دنیا حلالیت نطلبد، خداوند در روز جزا از اعمال خوب او، به کسی که حقش ضایع شده اضافه می‌کند و اگر عمل نیکی نداشته باشد، از گناهان مظلوم برداشته و به گناهان ظالم اضافه می‌نماید.

استحلال گاهی واجب و گاهی حرام است.

آداب و شرایط درخواست حلالم کنید: داشتن حُسن نیت، اخلاص، صبر تا پایان کسب رضایت، ترک عذرتراشی و بهانه‌جویی، پشیمانی قلب و به‌موقع‌بودن را از شرایط حلالیت‌طلبی در قرآن دانسته‌اند.[۱۳] حلالیت‌طلبیدن از دیگران اختصاص به زمان ومکان خاصی ندارد ولی چون در باره برخی عبادات مهم مانند انجام مناسک حج تأکید شده که حق‌الناسی برعهده انسان نباشد[۱۴] مردم تصورشان بر این است که فقط در چنین مواردی باید حلالیت بطلبند و یا پیش از سفرهای زیارتی دیگر.

حلالیت طلبیدن در شب های قدر

اگر به دلائلی نتوانیم حلالیت بگیریم چه کار کنیم؟

داستان حلالیت طلبیدن – استاد دانشمند

حلالیت طلبیدن – استاد وفسی