عسگر عزیزی کیا درگذشت

زندگی:

این پیرغلام اهل بیت در سال ۱۳۲۲ در محله زینال اردبیل و در خانواده مذهبی و عاشق اهل بیت (ع) به دنیا آمد. مرحوم پدرش معمار ساختمان و از حسینیان اردبیل بودند.
استاد عزیزی کیا از سال۱۳۳۵ یعنی از ۱۳ سالگی نوحه خوانی را شروع کرد. بنا به گفته خودش برادر بزرگش مشوق اصلی او برای نوحه خوانی بود. استاد و مربی او در مداحی مرحوم حاج حسینقلی داودی که از مشهورترین نوحه خوانان و حسینیان اردبیل بوده است.
حاج عسگر عزیزی کیا از دو بیت خوانان معروف استان اردبیل است و طی چندین دهه با اشعار شعرایی همچون مرحوم استاد یحیوی، استادانور، مرحوم استاد منزوی، مرحوم استادحسینی(سعدی زمان)، استاد سیفی، استاد هادی و استاد غفاری عزاداران حسینی را به فیض رسانده است.
ایشان بیش از ۵۰ سال در طشت گذاری مسجد اعظم و بازار نوحه خوانی کرده است. حاج عسگر عزیزی کیا در محله آقا کاظم بمدت ۲۰ سال و در محله عالی قاپو به مدت ۳۵ سال و چند سال هم در تهران و گرمی مداحی کرده است.

درگذشت:

حاج عسگر عزیزی کیا، پیر غلام و مداح پیشکسوت استان اردبیل شامگاه دوشنبه در سن ۷۸ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

Leave a Comment